στο παιχνιδι της ζωης….by Ifi

…..δεν έχουμε έλεγχο σε όλα σε αυτή τη ζωή…κάποιες φορές δεν έχουμε καθόλου έλεγχο σε κάποια……..και ιδίως σε αυτά που αφορούν άλλους ανθρώπους….όπως και να φερθούμε, όπως και να συμπεριφερθούμε, […]

Read Article →

Ciudad Colorida (video animation) HD

….σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που στερούνται χρώματα και ζουν ως γκρι ύπαρξη……….αλλά υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που μπορούν να χρωματίσουν τους υπόλοιπους με την εσωτερική τους χρωματική παλέττα […]

Read Article →